ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กำหนดการสอบจ่าอากาศ

     นักเรียนที่สมัครสอบเข้าโรงเรียนจ่าอากาศ ซึ่งมีกำหนดการสอบวันที่ 3 มีนาคม 2556 โดยสถาบัน CCKK จะพานักเรียนเดินทางไปสอบที่กรุงเทพฯ  ออกเดินทางจากขอนแก่นในวันที่ 2 มี.ค. 2556 เวลา  20.00 น.

     *  สำหรับนักเรียนที่สมัครกับทางสถาบัน CCKK และประสงค์จะเดินทางไปสอบด้วยตนเองให้แจ้งกับสถาบันภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 มิฉะนั้นจะถือว่านักเรียนต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบด้วย

     *  สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบด้วยตนเองและประสงค์จะเดินทางไปสอบกับสถาบัน CCKK ก็ต้องแจ้งให้สถาบันทราบภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 

     *  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยประมาณ 600 บาท/คน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากจำนวนนักเรียนที่จะเดินทางไปสอบกับสถาบันยังไม่แน่นอน)  จะสามารถแจ้งค่าใช้จ่ายที่แท้จริงได้หลังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 

 

สิ่งที่ต้องนำไปแสดงเมื่อเข้าห้องสอบ

1. บัตรประจำตัวสอบ (บัตรมีสองตอนคือ ตอนส าหรับผู้สมัครและตอนส าหรับเจ้าหน้าที่ ผู้สมัครไม่ต้องฉีก

ออกจากกัน เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบแล้วฉีกบัตรส่วนของเจ้าหน้าที่เก็บไว้)

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน (บัตรเหลือง) ใบแทนต้องมีรูปถ่ายและมีตราประทับของส านักงาน

เขตหรืออ าเภอประทับบนรูปถ่ายด้วย

ตรวจสอบรายชื่อสมัครสอบและเลขประจำตัวผู้สอบ

 

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์สถาบัน CCKK

ประกาศผลสอบ
ประกาศ...ประกาศ...
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 12/2557
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 11/2557
ป้องกันแชมป์ได้อีกแล้ว
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 9/2557
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 8/2557
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนประจำ
ผลสอบภาควิชาการ
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 4/2557
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 3/2557
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 2/2557
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 1/2557
ประกาศผลสอบนักเรียนประจำ cckk รุ่นที่ 6
Update ผลสอบครั้งล่าสุด
ผลสอบภาควิชาการครั้งที่ 8/2556
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนประจำ
ผลสอบภาควิชาการครั้งที่ 7/2556
คะแนนพลศึกษา ครั้งที่ 1/2556
ผลสอบภาควิชาการครั้งที่ 6/2556
ผลสอบภาควิชาการครั้งที่ 5/2556
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 4/2556
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 3/2556
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 2/2556
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนประจำ_รอบที่สอง
ผลสอบ Pre-Test 2556
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนประจำ
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 15/2555
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 12/2555
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 11/2555
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 10/2555
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 9/2555
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 7/2555, 8/2555
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 5/2555, 6/2555
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 4/2555
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 3/2555
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 2/2555
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 1/2555
ประกาศผลสอบนักเรียนโครงการเพชรน้ำหนึ่ง รุ่นที่ 4
ประกาศรับสมัครสอบ "นักเรียนประจำ รุ่นที่ 4"
ผลสอบ Post Test
ผลสอบภาควิชาการ เข้าค่ายเข้มภาคฤดูร้อน มี.ค.55 ครั้งที่ 1
Pre-Test (เข้าค่าย มี.ค.55)
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 9/2554
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 8/2554
ผลสอบภาควิชาการ ครั้งที่ 7/2554
เลื่อนสอบโครงการช้างเผือก ทอ.'55
ผลสอบภาควิชาการครั้งที่ 6
ผลสอบภาควิชาการครั้งที่ 5
ผลสอบช่วงเข้าค่ายปิดเทอมต้น
กำหนดการเข้าค่ายเข้มปิดเทอมต้น '54
ผลสอบภาควิชาการ ประจำเดือน ก.ย. 2554
ผลสอบภาควิชาการ ประจำเดือน ส.ค. 2554
ทำบุญวันเข้าพรรษา
๊Update ผลสอบครั้งล่าสุดคร๊าบบ
ผลสอบ Pre-test นักเรียนรุ่น 21 "พญาอินทรีย์"
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2554
ผลสอบภาควิชาการช่วงเทอมปลาย
ผลสอบภาควิชาการช่วงเทอมปลาย
ผลสอบภาควิชาการช่วงปิดเทอมต้น
ประกาศผลสอบภาควิชาการ
ผลสอบภาควิชาการช่วงปิดเทอมต้น
ประกาศผลสอบภาควิชาการ "ครั้งที่ 3"
ประกาศเลื่อนวัน Sport day
คะแนนทดสอบวิชาการ
ประกาศหยุดเรียนเทศกาลเข้าพรรษา
การบ้านกลุ่ม A, B, C
การบ้าน ม. 2
คะแนนทดสอบวิชาการ
จัดกลุ่มนักเรียน CCKK_รุ่น 20
ประกาศผลสอบโครงการ เพชรน้ำหนึ่ง รุ่น 2
เลื่อนสอบ Pre-Test article
เปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบ "โครงการเพชรน้ำหนึ่ง"
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำ
ฝ่ายวิชาการ, วิเคราะห์และประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ, วิเคราะห์และประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ, วิเคราะห์และประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ, วิเคราะห์และประเมินผล
ฝ่ายธุรการ, การเงิน และประชาสัมพันธ์
ฝ่ายปกครอง และพลศึกษา article
ฝ่ายวิชาการ, วิเคราะห์ และประเมินผล article
ฝ่ายจัดการทั่วไป articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันกวดวิชา CCKK ......
ที่อยู่ :  เลขที่ ...เลขที่ 220/1 บ้านหนองไผ่ ...ตำบล :  ศิลา อำเภอ : เมือง
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40000
เบอร์โทร :  043-470569      มือถือ :  086-8597375
อีเมล : cckk_1991@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.cckk1991.com.